Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ

Fő feladatunk Kecskemét város polgárainak kulturális, művészeti, szabadidős és közösségi igényeinek, szükségleteinek kielégítése, a rekreáció, a szórakozás és a szórakoztatás, a szabadidő hasznos eltöltésének segítése, a közösségi művelődés lehetőségeinek biztosítása és az alkotókészség kibontakoztatása. Munkánk során összehangolt, egymásra épülő, „élethosszig" tartó, széles skálájú közművelődési feladatellátásra törekszünk a városban a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek körében. Ezt segítette elő a 2015. július 1-jével megvalósított szervezeti integráció, amelynek révén a Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a Helpi Ifjúsági tanácsadó Iroda és Fejlesztő Műhely feladatait Hírös Agóra Nonprofit Kft. látja el.  E célok megvalósításában tudatosan támaszkodunk a helyi társadalom közművelődési igényeire, kulturális fogyasztási szokásaira, a hagyományok ápolására. Ehhez a legkorszerűbb módszertani és technikai lehetőségeket igyekszünk használni.

Évente több mint 4000 különböző kulturális és közösségi programon 900.000 látogatót fogadunk. 2001-ben elnyertük a Kecskemét Közművelődéséért Díjat. Minden korosztály és társadalmi réteg számára igyekszünk színvonalas kínálatot biztosítani. A tanfolyamok közül nagy az érdeklődés a mozgással, sporttal összefüggő foglalkozások irányt. Nyaranta a társaság által szervezett táborokban 1500-1700 gyermek és felnőtt tölti tartalmasan a vakációját.

A közösségi művelődés, a kötetlen társas élet, a hobbi- és gyűjtő körök, valamint az egészséges életmóddal és a betegségek megelőzésével foglalkozó közösségek területén évtizedek óta számos jól működő közösség, klub, kör található intézményünkben (Napraforgó Foltvarró Kör, Pedagógusklub, Bélyegkör, Gombászklub, Ásványgyűjtők Baráti Köre, Éremgyűjtők Köre, Vasútmodellezőkör stb.). E művelődési közösségekre építve, az élethosszig tartó tanulás formáit is népszerűsítő, jelentős rendezvényeket szervez a Hírös Agóra (Horgász és Vadász Napok, A művelődés hete a tanulás ünnepe, stb.). A közösségi művelődés másik területe az alkotó kedv kibontakozását segítő művészeti csoportok és az új művészeti-esztétikai értéket létrehozó kezdeményezések sora (Kecskemét Táncegyüttes, Kecskeméti Képzőművészek Közössége, Kecskeméti Napraforgó Foltvarró Kör, Képről Képre Animációs Műhely, Vándorbot Bábos Kör, Ifjú Morbid Színpad stb).

A színházi és zenei műfajok széles skáláját vonultatjuk fel a különböző korosztályoknak hirdetett bérletsorozatokkal, egyedi előadásokkal. Kecskemét lakosságának esztétikai nevelését, ízlésformálását tűztük ki célul a különböző koncertekkel és kiállításokkal.


FORRÁS: itt